Bæredygtighed og genanvendelse

Vi har fokus på bæredygtig produktion


GENANVENDELSE ER ET AF PRINCIPPERNE FOR EN BÆREDYGTIG UDVIKLING

Der anvendes ingen direkte farlige kemikalier i fremstilling og overfladebehandling af aluminium. Vi vedkender vores ansvar over for fremtidige generationer og søger konstant efter bæredygtige behandlings- og arbejdsmetoder for at mindske den miljømæssige påvirkning. Miljøbeskyttelse og genanvendelse er nødvendigt for at sikre en bæredygtig fremtid.

Aluminium er et værdifuldt genbrugsmateriale, som er let at sortere fra andre metaller og kan genbruges igen og igen. Vi genanvender alt affald og processkrot i forbindelse med vores aluminiumproduktion, hvilket er af stor betydning for bæredygtighed.

Aluminiums lave smeltepunkt medfører betydelige besparelser i energiomkostningerne sammenlignet med andre metaller og vi omsmelter til ny bæredygtig aluminium på eget smelteværk. Man har produceret aluminium siden 1881. Mere end 75% af alt aluminium produceret siden 1881 er stadig i anvendelse. Aluminium er derfor en vigtig hjørnesten i fremtidens klimapolitik. Vi har udarbejdet et miljøprogram i henhold til ISO 14001 for alle produktionsenheder. Ved at følge disse regler, forbedrer vi ekspertisen på miljøområder og sikrer en miljømæssig og bæredygtig udvikling.

Vi kan - som branchens eneste - levere certificeret bæredygtig aluminium (100% Green Aluminium - indsamlet og genanvendt genbrugsaluminium) som kan kildesorteres og genbruges til fremtidige nye produkter hvori aluminium indgår. Blandt andet kan vi tilbyde at levere 100% indsamlet og genanvendt bæredygtig genbrugsaluminium. Som eneste leverandør på markedet kan vi tilbyde dette produkt med CO2-belastning på kun 0,89 kg pr. kg aluminium. Det samme tal for '1. gangs aluminium' er 16,9 kg. Et certifikat udstedes i forbindelse med hver produktion - alle komponenter har ekstra lang levetid - din garanti for, at dit produkt lever op til fremtidens krav om genanvendelse og bæredygtighed.

 

 

Hurtig info

MED EN FABRIK BELIGGENDE MIDT I SKOVEN MÅ VI VÆRE EKSTRA OPMÆRKSOMME PÅ HENSYN TIL BESKYTTELSE AF NATUR OG MILJØ. DERFOR ER BÆREDYGTIGHED EN NATUR DEL AF MÅDEN VI PRODUCERER PÅ.

Innovativ partner i aluminium og facadeløsninger

Amaliegade 6, DK 1256 København K

np@nordisk-profil.dk

+45 45 166 100