Arkitekturprisen 2018

  • Af Signar
  • Skrevet februar 06, 2019

Arkitekturprisen 2018

Aalborg Kommunes bygningspræmiering 2018

HAVNEMØLLEN, PARKERINGSHUS
Et parkeringshus er primært en rationel konstruktion med et mål om at få
fl est mulige biler parkeret på mindst muligt plads. En konstruktion som ofte
kan ende med at være en trist og øde bagside i byen. Med vores facadedesign
til parkeringshuset på Østre Havn, har det været vores mål at skabe en enkelt
facade som varierer alt efter solens og himlens lys. Varierer, alt efter om den
opleves i høj fart gennem foruden i en bil på Nyhavnsgade eller som gående
langs facaden i Østre Havnegade. Varierer, alt efter om man ser den tæt på,
langt fra, lige på eller fra siden.
Samtidig er det nye parkeringshus på Østre Havn i Aalborg en bygning
som skaber en ny urban natur fyldt med liv, og som udnytter en række
bæredygtige løsninger til fremtidens cirkulære materialeøkonomi.
Parkeringshuset ligger mellem Nyhavnsgade og Østre Havnegade og
er tænkt som et hus der, med sit simple konstruktive princip og enkle
materialeholdning, passer ind i det tidligere havneområdes industrielle
æstetik. Facaden er lavet af en række forskellige ekstruderede lameller, som
er konstrueret så de er enkle at montere og dermed også enkle at demontere.
Det betyder, at den dag huset skal rives ned, kan alt materiale til facaden
nemt demonteres og aluminiummet genanvendes.
Facaden lader dagslys strømme ind i bygningen og samtidig fungerer
den som espalier for klatreplanter, som over tid vil begrønne husets
facader. Grønne facader øger områdets luftkvalitet og tilfører derved byen
store miljømæssige kvaliteter. Planterne fi ltrerer støv- og forureningspartikler
fra luften og kan mildne oplevelsen af trafi kstøj. Samtidig skaber de
begrønnede facader en mini-biotop, hvor byens insekter og fugle kan trives.
Derved forener bygningens facader en kontekstuel arkitektonisk
bearbejdning med lokalplanens ønske om at etablere en grøn bufferzone
langs den befærdede Nyhavnsgade.
Omkring parkeringshuset er der gjort plads til en række forskellige
aktiviteter, såsom basketball, skating og en klatrevæg. Dette sikrer at
bygningen spiller sammen med sine omgivelser, og ikke kun fungerer som et
hus til parkering, men også giver noget tilbage til byen gennem fællesskab og
rekreative aktiviteter.
Parkeringshuset har en kapacitet på 590 biler.

Innovativ partner i aluminium og facadeløsninger

Esplanaden 12, DK 1263 København K

np@nordisk-profil.dk

+45 45 166 100