Fremstillet af 100% certificerede bæredygtige materialer

Fremstillet af 100% certificerede bæredygtige materialer

GENANVENDELSE ER ET AF PRINCIPPERNE FOR EN BÆREDYGTIG UDVIKLING

Aluminium er et værdifuldt genbrugsmateriale, som er let at sortere fra andre metaller og kan genbruges igen og igen. Vi genanvender alt affald og processkrot i forbindelse med vores aluminiumproduktion og kombinerer dette med indsamlet aluminiumaffald som bliver til 100% Certificeret bæredygtig genbrugsaluminium. 

Aluminiums lave smeltepunkt medfører betydelige besparelser i energiomkostningerne sammenlignet med andre metaller og vi omsmelter til ny bæredygtig aluminium på eget smelteværk. Man har produceret aluminium siden 1881. Mere end 75% af alt aluminium produceret siden 1881 er stadig i anvendelse. Aluminium er derfor en vigtig hjørnesten i fremtidens klimapolitik.   Vi har udarbejdet et miljøprogram i henhold til ISO 14001 for alle produktionsenheder. Ved at følge disse regler, forbedrer vi ekspertisen på miljøområder og sikrer en miljømæssig og bæredygtig udvikling.

Vi kan levere certificeret bæredygtig aluminium (100% Green Aluminium - indsamlet og genanvendt genbrugsaluminium) som kan kildesorteres og genbruges til fremtidige nye produkter hvori aluminium indgår.

Hurtig info

Vores produkter er garanterede og certificerede bæredygtige til fulde. Det er et ultimativt krav fra vores side, at alle leverandører af komponenter til WOODFAC facadesystemerne opfylder dette. Blandt andet er alt vores aluminium indsamlet og bliver til 100% bæredygtig genbrugsaluminium. Som eneste leverandør på markedet kan vi tilbyde dette produkt med CO2-belastning på kun 0,89 kg pr. kg aluminium. Det samme tal for '1. gangs aluminium' er 16,9 kg.

Et Certifikat udstedes i forbindelse med hver produktion. Alle komponenter har ekstra lang levetid og kan efter endt brug nedtages, adskilles og genbruges til andre formål.

Innovativ partner i aluminium og facadeløsninger

Esplanaden 12, DK 1263 København K

np@nordisk-profil.dk

+45 45 166 100