Miljø og Bæredygtighed

Vi har fokus på miljøvenlig og bæredygtig produktion


GENANVENDELSE ER ET AF PRINCIPPERNE FOR EN BÆREDYGTIG UDVIKLING
Der anvendes ingen direkte farlige kemikalier i overfladebehandling af aluminium. Men enhver industrivirksomhed belaster miljøet i en eller anden
grad.
 
Vi vedkender et ansvar over for fremtiden og søger konstant efter bedre behandlings- og arbejdsmetoder for at mindske den miljømæssige påvirkning.
Miljøbeskyttelse er et andet princip for en bæredygtig udvikling.
Aluminium er et værdifuldt genbrugsmateriale, som er let at sortere fra andre metaller og behandle igen og igen. Tre fjerdedele af alt aluminiumaffald genanvendes, hvilket er af stor nationaløkonomisk betydning.
Aluminiums lave smeltepunkt medfører betydelige besparelser i energiomkostningerne sammenlignet med andre metaller og gør samtidig omsmeltningen let og billig.
 
Man har produceret aluminium siden 1881. 75% af alt aluminium produceret siden 1881 er stadig i anvendelse. Aluminium er derfor en vigtig hjørnesten i et bæredygtigt miljø i fremtidens klimapolitik.
 
Vi har udarbejdet et miljøprogram i henhold til ISO 14001 for alle produktionsenheder. Ved at følge disse regler, forbedrer vi ekspertisen på miljøområder og sikrer en miljømæssig og bæredygtig udvikling.

 

 

Hurtig info

MED EN BELIGGENDEHED MIDT I DEN FINSKE NATUR TAGER VI EKSTRA HENSYN - MILJØ OG BÆREDYGTIGHED ER EN NATURLIG DEL AF MÅDEN VI PRODUCERER PÅ.

Your Premium Partner in Aluminium Solutions

Nannasgade 28, DK-2200 København N

info@nordisk-profil.dk

+45 4516 6100