Brand og sikkerhed

VÆR PÅ FORKANT MED BRANDSIKKERHEDEN OG FÅ STYR PÅ DEN PASSIVE BRANDSIKRING

Træ er et utroligt smukt og bæredygtigt materialevalg. Men entendens til usikkerhed om brandkrav, dokumentationsbehov og manglende kendskabtil facadeløsninger kan være med til at fravælge træ.

Hos Nordisk Profil har vi dog styr på den brandtekniskedokumentation og kan rådgive det hele vejen igennem valget af træ, somfacadeelement.

Det er vigtigt at tænke brandsikkerhed ind i projektfasen. De brandtekniske krav sætter ofte rammen for materialevalg, dimensioner, design og økonomi, og derfor er det vigtigt at have styr på projektets brandstrategi og den passive brandsikring i den indledende projektfase.

Brandsikker facadebeklædning

Nordisk Profil er specialist i at skabe designfleksible og projekttilpassede facadebeklædninger til mange forskellige bygninger. Vi er dedikerede til at levere bæredygtige løsninger til moderne byggeri samt renovering og som passer præcis til dit projekt.

Brandteknisk sparringspartner

I Nordisk Profil tilbyder vi professionel rådgivning og er din brandtekniske sparringspartner, der vejleder omkring facadeprojektets brandstrategi.

Vi hjælper med at få styr på den passive brandsikring i den indledende projektfase, ligesom vi er behjælpelige med facadebeklædningens muligheder og variabler i forhold til gældende bygningsreglementer.

Vær på forkant med brandsikkerheden

Få styr på den passive brandsikring

De brandtekniske krav, BR18-forhold og ikke mindst dokumentation i forbindelse med træfacader bliver ofte gjort til en væsentlig risikofaktor og et større problem, end det i virkeligheden er.

Men så længe man har en systemløsning, der er klassifikationstestet og brandgodkendt, er det dog ikke en udfordring, tværtimod.

Brandteknisk sparringspartner

Nordisk Profil er specialist i brandklasser, krav, regler og dokumentations behov for facadeløsninger med trælameller.

 Vi har styr på ‘Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand’ og er professionel sparringspartner for brandrådgivere, arkitekter, entreprenører, bygherrer og montører.

Tag fat i os og vi hjælper med brandteknisk sparring på dit byggeprojekt.

Garanti for dokumenteret brandtest iht. BR18

I Nordisk Profil har vi stort fokus på at skabe dokumentationsbro mellem det der tegnes, testes og bygges.

Vi End Use tester og dokumenterer alle vores facadeløsninger iht. EN 13501-1 efter standarden EN 13823. Det betyder, at systemløsninger der anvendes i projektet, er klassifikationstestet og godkendt.

I samarbejde med DBI har Nordisk Profil udført, testet og bestået Reaction-to-fire facadetest iht. ISO13785-1.

Således er der garanti for at opnå fuld brandteknisk godkendelseog dokumentation af opsatte facadesystem uden at gå på kompromis med hverkendesign eller materialevalg.

Træets holdbarhed og brandhæmmer

De brandtekniske egenskaber i træet kan over tid jfr. EN16755 dokumenteres dels gennem måling af det brandimprægnerede produkts hygroskopiske egenskaber og dels gennem en accelereret vejrtest (holdbarhed).

EN 16755-standarden er ikke et BR18 krav, men en metode til at måle og dokumentere holdbarhed. Det er således ikke en harmoniseret standard, men et hjælperedskab der sikrer, at den anvendte brandhæmmer forbliver og opretholder de brandtekniske egenskaber over tid.

Nordisk Profil har et tæt partnerskab med Burnblock og anvender kun deres brandhæmmer i alle trælameller. De leverer en bæredygtig brandhæmmer, der består af 100% naturlige substanser, er 100% nedbrydelig, giftfri samt VOC-emissionsfri.

Ved brug af Burnblock’s brandhæmmer til vores facadeløsninger, sikrer vi, at de brandtekniske egenskaber opretholdes (ISO5660-1) både før og efter accelereret ældningstest i henhold til testmetode EN927-6, som er en del af EN 16755:2017.

Ligeledes efterlever vi de hygroskopiskekrav i henhold til EN 16755:2017.

Få råd og vejledning til

Brandstrategirapport

Materialevalg og design ift. brand klassekrav

Brandtekniske regler og muligheder omkring hovedfacade og klimaskærm

Facadebeklædningens muligheder og variabler ift. BR18

Nødvendig brandteknisk dokumentation af

Præaccepterede løsninger
Komparativ analyse
Brandteknisk dimensionering
Orienterende brandprøvning