Projektering og rådgivning

få professionel hjælp og kom godt fra start

I Nordisk Profil værdsætter vi et godt og tæt samarbejde, hvor parter i fællesskab finder frem til den bedste facadeløsning, samtidig med, at vi tilbyder en fuldendt og professionel projektering.

Med det bedste kendskab til vores innovative facadesystemer, er du garanteret professionel hjælp og rådgivning, der sikrer, at du kan spare værdifuld tid og ressourcer og ikke mindst slippe for risiko.

Foruden at producere og levere facadesystemer, har vi nemlig et team af teknikere, der udarbejder detaljerede tegninger over facadesystemernes design og geometri og styrer dit facadeprojekt sikkert i mål.

En tjeneste, der bl.a. er med til at sikre, at arkitektens ønsker efterleves, og der er 100% styr på materialespecifikationerne. 

Projektering skal som byggeriets første byggeklodser prioriteres. Overlad dette til Nordisk Profil og kom sikkert og risikofrit i mål

Woodfac

TEKNISKE TEGNINGER OG ILLUSTRATIONER

Vi udarbejder detaljerede tegninger, der illustrerer facadeløsningens design og geometri. Disse tegninger kan overdrages direkte til montørerne og hjælpe til en præcis og problemfri montering.

Woodfac

MATERIALESPECIFIKATIONER

Med udgangspunkt i de tekniske tegninger udarbejder vi materialespecifikationer på alle facadekomponenter. Derfra er I klar til at håndtere den endelige materialebestilling uden mangler og overraskelser.

Woodfac

STATISKE BEREGNINGER

Ved behov udfører vi dimensionering og statiske beregninger, der sikrer, at facadesystemet opfylder alle nødvendige sikkerhedsstandarder og ydelsesstandarder.

TEKNISKE TEGNINGER OG ILLUSTRATIONER

MATERIALESPECIFIKATIONER

STATISKE BEREGNINGER

overdrag med fordel PROJEKTERINGen TIL NORDISK PROFIL

Effektivit

Centraliser hele processen hos Nordisk Profil og spar værdifuld tid og ressourcer.

Risikofrit

Slip for risikoen ved selv at skulle udarbejde materialespecifikationer og detailprojektering i form af løsninger til hjørner, overgange, døre/ vinduer etc.

Implementeringsstøtte

Vi støtter jer gennem hele implementeringsprocessen, og vores ekspertise er tilgængelig på hvert trin.

Samarbejde

Vi forpligter os til ikke kun at levere det forventede, men også at være en pålidelig samarbejdspartner, der optimerer ønsker og behov til en facade til gavn for dig som kunde.