Vallensbæk Stationstorv

Arkitekt: Norconsult Arkitektur

Facadesystem: Woodfac Panel

Tilbage i 2017 blev Vallensbæk Stationstorv udvidet med bl.a. nye boligblokke.

Hertil tegnede Skovhus Arkitekter nye lejligheder, som blev opført med Nordisk Profils Woodfac Panel facadesystem.

Woodfac Panel er en facadeløsning med dokumenterede bæredygtige og brandsikre materialer i høj kvalitet.

Det er også et system med valgfrie trælameller, som her er monteret uden på den bærende betonfacade. Lamellerne fungerer som en klimaskærm og beskytter bygningen mod vejr påvirkninger.

En væsentlig fordel ved facadesystemet er det valgfrie design og en løsning som blandt andet består af variable single-, dobbelt- og hjørnepaneler med standsede huller til facadeskruer, der skjules, når panelerne klipses sammen.

Der tilbydes et bredt program af tilbehørsprofiler til afslutninger og indramninger af døre, vinduer (lysningsprofiler) og andre facadeelementer.