top of page
Hotel Comwell Kolding - Woodfac Panel facade.jpg

Dokumenterede
brandsikre
facadesystemer

“Nedenstående kan måske forekomme både teknisk og teksttungt, men læs til ende, da dette kan være vigtig information for dit byggeprojekt!”

 

Jørgen Tøtterup Sørensen, CEO & Partner

Brand-test-Nordisk-Profil_01.jpg

Styr på den passive brandsikring

Træ er et fantastisk arkitektonisk virkemiddel og trenden i det danske byggeri - både som bærende konstruktioner og i særdeleshed som facadebeklædning.

 

Hos Nordisk Profil elsker vi at arbejde med træ og gør det yderst professionelt. Vi stiller høje forventninger til både os selv og vores samarbejdspartnere for at sikre optimal brandteknisk design, der lever op til de enkelte projekters brandstrategirapport.

Det er Nordisk Profils opgave, at skabe ”dokumentationsbro” mellem det der tegnes, det der testes og det, der bygges. Det er afgørende for hvert projekt, således det har en retvisende og valid brandteknisk dokumentation.

 

Forudsætninger og risikovurdering

Når det kommer til passiv brandsikring, skal vi ikke tro. Nej, vi skal vide, hvad vi har med at gøre og designe facadens brandtekniske sikring ud fra dette. Og det gør vi altid hos Nordisk Profil.

 

Vi kender materiale- og systemparametre for vores facadeløsninger, tingene er dokumenteret ordentligt, og vi kender den risiko, vi arbejder med. Alt dette er en del af den brandsikkerhed, Nordisk Profil tilbyder.

Brand-test-Nordisk-Profil_02.jpg

Test og dokumentation

I dag er det ikke nok at anvende og dokumentere materialeklasser, da forskellige facadedesign brænder og reagerer forskelligt.

 

For at sikre en retvisende og valid dokumentation, skal facadeløsningen testes, som den anvendes (BR18 End Use), grundet design, dimensioner, materialeegenskaber og overfladearealer påvirker de brandtekniske egenskaber.

Den brandtekniske terminologi, for bygningens facade, er i BR18, opdelt som en 2-trins tætning, som henholdsvis:

1. Udvendige vægoverflader (den bærende facade)
2. Regnskærm (den synlige facade), hvor der også er variation i krav og vejledninger.

 

Den brandtekniske dokumentation er et øjebliksbillede, og det er derfor vigtigt, at der samtidig findes dokumentation for langtidseffekt, at træet er klassificeret EXT (Exterior applications), og at brandhæmmer forbliver i træet i træets levetid – ofte angivet som EN16755 test og dokumentation.

 

Vær opmærksom på, at EN16755 er ikke et krav, men en anbefaling og at udvaskning betragtes ift. træsort og ikke ift. forskellig geometri.

Tryghed og viden 

Hos Nordisk Profil har vi styr på ovenstående krav og vejledninger, både ift. Woodfac facadeløsningernes reaktion på brand og de hygroskopiske egenskaber.

 

Vi har End Use test og brandteknisk dokumentation på alle vores facadeløsninger iht. EN 13501-1 efter standarden EN 13823 og har i samarbejde med DBI ligeledes udført, testet og bestået Reaction-to-fire facade test iht. ISO 13785-1.

 

Brandteknisk sparring er en del af vores hverdag med dokumentation via Prøvningsrapporter, klassifikationsrapporter og full scale facadetest som værende en del af vores DNA.

Brandteknisk sparringspartner

I Bygningsreglementets kapitel 5, “Brand” og tilhørende vejledning, er reglerne mange og tolkning af disse forskellige, men fortvivl ikke, for der er en brandsikker vej!

 

Nordisk Profil er specialist i brandklasser, krav, regler og dokumentationsbehov for facadeløsninger med trælameller.

Vi fungerer som professionel sparringspartner for både brandrådgivere, arkitekter, entreprenører, bygherre og montører.

Få råd og vejledning til

Gennemgang af, og professionel sparring på brandstrategirapport
 

Muligheder for materialevalg og design ift. brandklassekrav
 

Brandtekniske regler omkring hovedfacade og klimaskærm
 

Byggeriets brandklasse på baggrund af risikoklasse og metode for dokumentation af brandsikkerheden
 

Facadebeklædningens muligheder og variabler ift. BR18
 

Nødvendig brandteknisk dokumentation af:

 

          Præaccepterede løsninger

          Komparativ analyse

          Brandteknisk dimensionering

          Orienterende brandprøvning

bottom of page